Annuleren is niet meer mogelijk

Helaas is annuleren of wijzigen niet meer mogelijk. Het staat u vrij iemand anders in uw plek te sturen. Houdt er rekening mee dat u het volledig bedrag verschuldigd bent. Ook als u niet kunt komen dient u alsnog het resterend bedrag te voldoen. U ontvangt hier voor een betaalverzoek

Het resterend bedrag dient overgemaakt te worden op NL34INGB0007396919 ten name van Spa Nova o.v.v uw naam en reserveringsdatum